Utbud & tjänster

Här kan du läsa om utbudet och tjänsterna vid Malax kommunbibliotek.

Material

I biblioteken finns böcker, tidskrifter, dagstidningar, hörböcker, videokassetter, CD- och DVD-skivor, även tillgång till e-böcker.

I Yttermalax finns Datero material,  bestående av specialpedagogiska och habiliterande dataprogram

Samlingarna består huvudsakligen av svenskspråkig, finskspråkig och engelskspråkig litteratur.

Vi har ett cirkulerande bokbestånd på biblioteken. Cirkulationsböckerna byts tre gånger per år; i januari, april och september.

Vi tar också emot inköpsförslag!


E-böcker

Du har möjlighet att låna e-böcker, antingen för att läsa dem i din dator eller läsplatta eller som strömmande ljudböcker.

Läs mer

 

Tidningar & tidskrifter

Biblioteket prenumererar på lokala och rikstäckande dagstidningar både på svenska och finska.

Tidskrifter för olika intresseområden finns att lånas, det nyaste numret ska läsas på biblioteket.

Hittar du inte den tidning du söker på ditt närbibliotek, fråga om den finns på något av de andra biblioteken inom kommunen.

Lånetiden för tidskrifter är 14 dagar.

Se tidnings- och tidskriftslistan

 

Hembygdssamligen

På alla bibliotek inom kommunen finns hembygdsmaterial, i Yttermalax finns det mest hembygdsmaterial.

Samligen består av böcker och småskrifter, både fack-och skönlitteratur, som har utgivits eller har anknytning till vår kommun och hembygd.

Hembygdsmaterialet läses på biblioteken.

 

Fjärrlån

Om biblioteket inte har det material som efterfrågas av kunden, kan det beställas som fjärrlån från ett annat bibliotek. Uppgifter om författare, bokens titel, utgivningsår och ISBN-nummer underlättar sökandet efter rätt litteratur.

Du ska inneha lånekort hos oss för att kunna göra en fjärrlånebeställning. Kontakta ett av våra bibliotek om du vill göra en beställning!

Vi lånar inte ut DVD-filmer som fjärrlån.

Fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda.
Inom Finland: 5,00 €/fjärrlån.
Om avgift uppbärs av lånegivande högskole- eller universitetsbibliotek kan avgiften vara 7,00 € eller högre beroende på lånegivande biblioteks förvaltningsrutiner.
Utländska lån: 5,00 €/fjärrlån eller högre.

Du kan förnya dina fjärrlån per tel. 040 650 7983 eller via e-post: biblioteket@malax.fi

Samarbete

Biblioteket samarbetar gärna med olika aktörer, t.ex. med att organisera läsprojekt och föreläsningar. Ta gärna kontakt med bibliotekspersonalen om du har en idé!