Till skolorna

Till skolorna i Pedersöre

Skolornas och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust. Vi tar gärna emot klassbesök, så att eleverna själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet. Vi ger också användarutbildning. kontakta biblioteket och boka tid för ett klassbesök.


Specialbibliotekarie Lisa Ahlvik samarbetar gärna med lärare och skolklasser i olika läsfrämjande aktiviteter och projekt.

Kontakt: lisa.ahlvik@pedersore.fi
tel.  044 7557 699,  internt 86699 eller
7850 298, internt 298

 

 

Böcker med flera exemplar

Lista på böcker med flera exemplar. Många böcker har också skaffats till alla enheter, vilket betyder att de kan finnas i nio exemplar.

 

Nya böcker för barn och unga