Killar som läser

Mannen som läsande förebild.

GuyLäser

Barn och ungdomars, och speciellt pojkars, sjunkande läsförmåga har under senare år fått stor uppmärksamhet både i media och hos utbildningsväsendet. Vi på biblioteket har tagit fasta på detta och ordnade därför under hösten och våren 2015-16 sagostunder på biblioteken i Närpes med temat ”Killar som läser”, det vill säga mannen som läsande förebild. Publiken har i huvudsak bestått av barn under skolåldern.

GuyLäser
Högläsarna kommer från olika åldersgrupper och yrkeskategorier för att evenemanget ska bli så mångsidigt som möjligt. Biblioteket efterlyste officiellt manliga högläsare, tyvärr nappade dock ingen den vägen utan vi har istället vaskat fram potentiella kandidater och frågat dem personligen. Glädjande är att så gott som alla förtjust tackat ja!

Sagostunderna var till vår stora glädje mycket populära, redan vid första tillfället slog vi besöksrekord. Ett stort tack till alla sagoläsare och sagolyssnare! 

Sagostunderna ingick i det för Närpes, Korsnäs, Malax och Kristinestad gemensamma projektet Bokstafetten genomfört med bidrag från RFV.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Magdalena Udd Stadsbiblioteket i Närpes den 11 maj 2016