Att skapa en bok tillsammans

Alla har vi väl läst böcker, men vem har gjort en egen bok?

KendraDrake

KendraDrake

På huvudbiblioteket i Närpes har det ordnats en workshop för barn och ungdomar. Tanken bakom workshopen var att stimulera deltagarnas fantasi och kreativa skapande.

Genom att återknyta till gångna tiders berättartradition stod historieskapandet i fokus: tillsammans med konstnär Sanna Ek byggde deltagarna gemensamt upp en berättelse. Därefter fick varje barn skapa illustrationer till specifika moment i berättelsen. Sanna utförde layoutarbete, och nu efter att den anlänt från tryckeriet har varje deltagare fått ett eget exemplar.

Erfarenheten av att vara i andra änden av historien, dvs. skapare i stället för mottagare, är förhoppningsvis något som gett deltagarna i workshopen mersmak.

Boken finns till utlåning vid huvudbiblioteket för den som vill bekanta sig med resultatet.


Kendra och den magiska diamanten

”En helt vanlig höstkväll händer det konstiga saker hemma i Kendras vardagsrum. Vem är det som tittar in genom hennes fönster? Vem är trollkarlen och vad är det för mystiskt med diamanten som Kendra fått av sin farmor?”

KendraDiamant


Text och illustration:
Keira Yamberla, Jemina Kulasic, Edina Kulasic, Elvira Wikström, Tilde Grönvik, Zakarias Lindell, Fanny Lindén, Julia Ehrs, Annie Simons.

Projektledare och layout:
Sanna Ek

 


Projektet genomfördes med stöd av Svenska kulturfondens projektbidrag Kultur på bibban.

   

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Stadsbiblioteket i Närpes den 10 maj 2016