Specialsamlingar

Stadsbiblioteket i Kristinestads specialsamlingar.

Hembygdssamlingen

Hembygdssamlingen omfattar totalt 18 hyllmeter och innehåller bl.a.:

  • årgångar av de lokala dagstidningarna Kristinestads tidning, Syd-Österbotten och Suupohjan sanomat
  • Kristinestads, Lappfjärds och Sideby församlingars kommunionböcker på mikrofilm
  • lokala författares och musikers produktion
  • historiker och artiklar med lokal förankring

Svenska Odlingens Vänners vandringsbibliotek

Svenska Odlingens Vänners Vandringsbibliotek No 1 placerades vid starten år 1902 hos folkskollärare J.J. Wadström i Dagsmark by.

Det bärbara skåpet innehåller 56 böcker och ett häfte med förteckning över böckerna samt anteckningar om utlåningen. 

Kristinestads lokalhistoriska arkiv

Kristinestads lokalhistoriska arkivenheter förvaras brandsäkert i Kanslihuset, Ulrika Eleonorag. 4 i Kristinestad. En förteckning över arkivets innehåll finns här.