Skolbiblioteken i Larsmo

Skolbiblioteken i Näs, Risö och Holm är öppna alla onsdagar under läsåret och erbjuder material för våra unga kunder.

Vid skolbiblioteket i Näs betjänas du av Maj-Ingrid Granqvist. Hon arbetar övriga dagar vid Bosund bibliotek.

Vid skolbiblioteket i Risö betjänas du av Mikaela Riska-Lassila. Hon arbetar övriga dagar vid huvudbiblioteket.

Vid skolbiblioteket i Holm betjänas du av Gun-Helen Järn. Hon arbetar både vid huvudbiblioteket och vid Bosund bibliotek.