Medier

På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns ett varierat utbud av böcker, musik, film, e-böcker, tidningar och andra medier.

Böcker

På bibliotekets första våning hittar du skönlitteraturen - romaner, novellsamlingar, lyrik och dramatik.

På bibliotekets andra våning finns faktaböcker om olika ämnen. Här finns studiematerial, lagtexter, historiska verk men också hobbyböcker och konstböcker.

På Fredrikabibliotekens sida Personalen tipsar får du tips på läsning. Här kan du se vilka böcker som nyligen köpts in till biblioteket i Jakobstad.

E-böcker

Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillsammans med de övriga Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek e-böcker från tjänsterna Biblio och Ellibs.

Läs mer om hur det fungerar på sidan E-böcker eller gå direkt till tjänsterna:

Biblio (främst svenska e-böcker och e-ljudböcker)

Ellibs (främst finska e-böcker)

Film

Stadsbiblioteket i Jakobstad har ca 3500 filmer att låna. Bland dem finns film som passar för både barn och vuxna. Filmernas lånetid är 14 dagar.

Musik

På bibliotekets musikavdelning finns skivinspelningar och noter ur många olika genrer. Utlåningstiden för skivor och noter är 30 dagar.

Tidningar och tidskrifter

Stadsbiblioteket i Jakobstad har ett brett utbud av både tryckta och digitala tidningar.

Digitala tidningar och tidskrifter

På biblioteket kan du läsa din dagstidning online på bibliotekets datorer eller trådlösa nät.

PressReader erbjuder världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät! PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. I tjänsten finns ett flertal svenska och finlandssvenska tidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Hufvudstadsbladet. Tidningarna kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät och du kan då fortsätta läsa efter att du lämnat biblioteket.

Läs mer om hur du använder pressrader

ePress innehåller finländska dagstidningar. Här kan du bl.a. läsa Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat direkt då de utkommit. ePress kan användas på bibliotekets datorer och på din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät.

Tryckta tidningar och tidskrifter

De senaste numren av bibliotekets tryckta tidningar och tidskrifter finns i bibliotekets läsesal. Äldre tidskrifter kan du låna hem. I bibliotekets tidningsförteckning finns uppgifter om hur länge en tidskrift sparas.

Jakobstads Tidnings (nuv. Österbottens Tidning) och Pietarsaaren Sanomats tidigare årgångar finns som mikrofilmer och kan läsas på biblioteket.

Specialsamlingar

Stadsbiblioteket i Jakobstad har tre specialsamlingar.

Hembygdssamlingen

På biblioteket finns en omfattande samling av litteratur skriven av Jakobstadsbor eller om Jakobstad. Samlingen finns placerad i bibliotekets 2. våning. Böckerna fås ej som hemlån eller fjärrlån.

Bläddra i samlingen

Anna Bondestams samling

Författaren Anna Bondestams bibliotek finns på Stadsbiblioteket i Jakobstad. Biblioteket finns bevarat i sitt ursprungliga skick och är tillgängligt i första hand för forskare som vill fördjupa sig i Anna Bondestams författarskap. Böckerna fås ej som hemlån eller fjärrlån.

Läs mer om Anna Bondestams författarskap och hennes samling:

  1. Anna Bondestam

    Skrivet av: Jakobstads bibliotek

    Författaren Anna Bondestam, född och uppvuxen i Jakobstad, har bl.a. skrivit böckerna Klyftan och Panik i Rölleby. På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns hennes bibliotek bevarat i sitt ursprungliga skick.

Bläddra i samlingen

Färösamlingen

Stadsbiblioteket i Jakobstad fungerar som centrum för färöisk litteratur i Finland. Färösamlingen är en av de fem nordiska specialsamlingarna, som föreningen Pohjola-Norden 1987 tog initiativ till. Specialsamlingen vid Jakobstads stadsbibliotek omfattar för närvarande cirka 900 titlar och över 1110 volymer. Böckerna kan lånas hem och fjärrlånas.

Bläddra i samlingen

Läs mer om Färösamlingen:

  1. Färösamlingen

    Skrivet av: Jakobstads bibliotek

    Stadsbiblioteket i Jakobstad fungerar som centrum för färöisk litteratur i Finland. Färösamlingen är en av de fem nordiska specialsamlingarna, som föreningen Pohjola-Norden 1987 tog initiativ till.