Material

Material vid biblioteken i Vörå.

Böcker

I våra bibliotek kan du välja bland mer än 85.000 böcker på svenska, finska och andra språk. Lånetiden är vanligen fyra veckor, undantaget en del kursböcker som har en lånetid på två veckor.

Om du inte hittar den bok du söker kan den fjärrlånas från ett annat bibliotek. Läs mer om fjärrlån.

Tidningar och tidskrifter

Vi har tidskrifter både på biblioteken och i bokbussen. På biblioteken finns både lokala och rikstäckande dagstidningar på svenska och finska. Om den tidning du vill läsa saknas på ditt närbibliotek kan du fråga om den finns på något annat bibliotek i kommunen. Du kan låna alla nummer utom den senaste. Lånetiden är fyra veckor.

Ljudböcker

Vi har ca 1040 ljudböcker att låna. Formatet kan vara antingen cd eller mp3. Ljudböcker finns både för barn och vuxna. Lånetiden är fyra veckor.

Film

I vårt utbud finns ca 700 filmer. Lånetiden är en vecka.

E-böcker

För att låna behöver du lånekort och pinkod vid något av Fredrikabiblioteken. Lånetiden är 28 dagar. Du har möjlighet att låna en bok/vecka. Läs mer om e-böcker.

Hembygdssamlingen

I hembygdsamlingarna finns böcker, tidskriftsartiklar, småtryck och tidningsklipp, eller material som handlar om Vörå kommun eller är skrivet av författare med anknytning till Vörå.