Låneinformation

Låneinformation för biblioteken i Larsmo.

Visste du att bibliotekets tjänster står till vars och ens förfogande oberoende av boningsort. På biblioteket kan du läsa och låna böcker, tidningar, talböcker, musik, filmer, spel, använda internet, spela dataspel, ta kopior m.m

Lånekort

  • du skall alltid ha med dig lånekortet när du lånar
  • om du tappar lånekortet eller om det går sönder, tar biblioteket en avgift för att ge dig ett nytt
  • lånetiden är 4 veckor. Lånat material kan förnyas om ingen annan reserverat det. Du kan förnya dina lån även per telefon, e-post eller via webbiblioteket.
  • biblioteksmaterial som förkommer eller skadas bör ersättas med en summa som bestäms av biblioteket
  • biblioteket påminner om dina försenade böcker per post, e-post eller sms

Bibliotekets nättjänster

Du kan som kund i Larsmo kommunbibliotek söka material, låna e-böcker och lyssna på e-ljudböcker, förlänga lån och göra reserveringar via bibliotekets hemsida. För att kunna logga in i webbiblioteket behöver du ett lånekort vid biblioteket och en fyrsiffrig  PIN-kod. Pin-koden hämtar du personligen från biblioteket. Webbiblioteket är alltid öppet!

Förlängning av lån:

  • lånetiden begränsas till 200 dagar
  • det lånade materialet bör förnyas inom två veckor efter förfallodagen
  • material som reserverats av någon annan kund kan inte förnyas