Låneinformation

Användarinformation för biblioteken i Närpes

Låntagarkort
För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis

 • Fyll i dina person- och adressuppgifter på lånekortsblanketten.
 • Samtidigt som du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
 • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
 • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
 • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
 • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
 • Nytt lånekort fås mot erläggande av en avgift.
 • Meddela alltid adress- och namnändring.

 

Lån och lånetider

 • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
 • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
 • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
 • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

 

PIN-kod

 • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
 • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
 • PIN-koden är personlig.
 • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
 • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

 

E-post påminnelse

 • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
 • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

 

Borttappat eller skadat material

 • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
 • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
 • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.

 

Avgifter

Förseningsavgift
Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

Kopior och utskrifter
Svartvita kopior 40 cent/sida
Scanning görs gratis.

Fjärrlåneavgift
Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

Regionlåneavgift
Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.