Låneinformation och -regler

Här finns information om bibliotekskort, regler och avgifter vid Malax kommunbibliotek.

Bibliotekskort

Bibliotekskortet är gratis och fås oftast från 7 års ålder. Genom att fylla i anmälningsblankett vid något av biblioteken får du kortet. Bibliotekskortet kan användas vid kommunens alla bibliotek.

Bibliotekskortet är personligt och ska alltid visas upp vid lån från biblioteken. När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Kortets undertecknare är ansvarig för de lån som görs med kortet. För barn under 15 år ska målsman underteckna anmälningsblanketten och de är ansvariga för det som lånas med bibliotekskortet.

Meddela oss alltid namn-, adress- och telefonnummerändringar. Du kan även ändra dina uppgifter via webbiblioteket. Du får tillgång till webbiblioteket med lånekortets nummer och PIN-kod, som fås från biblioteket. Om du tappar bort ditt lånekort ska du genast meddela biblioteket. Nytt lånekort kostar 5 euro.

 

Lån och lånetider

Lånetiden är vanligen 4 veckor eller 28 dagar.

För kurslitteratur, efterfrågad litteratur, tidskrifter, videokassetter, CD-skivor och DVD-skivor är lånetiden 14 dagar.

Lånetiden för Dateromaterial är 4 veckor.

E-böcker kan lånas med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. PIN-koden fås från biblioteken.

Återlämningsdatum är skrivet på lånekvitto som du får när du lånar. Lånetiden kan förlängas genom omlån på webbiblioteket, per telefon eller i biblioteket om ingen annan låntagare har reserverat materialet.

Du kan förnya dina lån högst fem gånger och i webbiblioteket senast 7 dagar efter förfallodagen. En bok som reserverats av annan låntagare kan inte förlängas.

Reserverade böcker ska du hämta och låna inom en vecka.

Lånat material kan återlämnas till vilket bibliotek som helst inom kommunen. Vid varje bibliotek finns returlådor eller luckor, att återlämna lånat material i när biblioteken är stängda.

 

E-post påminnelse

Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sen är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller returnera dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.

Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning
inte nått fram.


 

PIN-kod

För att kunna logga in på Mina sidor, behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.

PIN-kod fås från biblioteken genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort och vid behov id-kort.  PIN-koden är personlig. På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Malax bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.

 

Borttappat eller skadat material

Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort ska ersättas.

Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar
den ersättning som biblioteket fastställer.

Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt.

Avgifter

Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickats ut till låntagare med försenat biblioteksmaterial.

Skriftlig påminnelse på material reserverat av annan låntagare (snabbkrav): 2,00 €

Kravbrev på föresenat biblioteksmaterial:

efter 3 veckor:   2,00 €/första brevet
efter 6 veckor:   5,00 €/andra brevet
efter 9 veckor: 10,00 €/tredje brevet
(portoavgift ingår i förseningsavgiften)

Första lånekortet är gratis för alla låntagare. Ett andra kort kostar 5,00 €.

Avskrivna böcker: 1,00 €/bok

Avskriven tidskriftsbunt: 2,00 - 7,00 €

Kopierings- och utskriftsavgift: 0,50 €/kopia

Fjärrlån: grundavgift 5,00 €