Låneinformation

Kronobybibliotekens användarregler

Lånetider

Lånetiden är i regel 28 dygn. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare, t.ex. för kursböcker och DVD-skivor 2 veckor. Återlämningsdatum finns angivet på kvittot man får när man lånar.

Böcker och annat material som inte reserverats av annan låntagare kan lånas om, också per telefon eller via webbiblioteket (PIN-kod behövs, se nedan). Materialet kan lånas om högst fem gånger.

Lånat material kan återlämnas till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan, då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

Påminnelser, avgifter och ersättningar

Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickas ut till låntagare med försenat material.

  • Krav 1 skickas till låntagaren 7 dygn efter förfallodagen 2 euro.
  • Krav 2 skickas 21 dygn efter förfallodagen 4 euro.
  • Krav 3 skickas 35 dygn efter förfallodagen tillsammans med ersättningsuppmaning 6 euro.

Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oåterlämnat material. Målsman ansvarar för material som lånats av barn under 15 år. Låntagaren ersätter material utgående från prisuppgiften i registret. Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats via returluckan.

Du kan be biblioteket skicka påminnelse om lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post två dagar innan förfallodagen. Påminnelse om lån som snart förfaller fråntar inte kunden ansvaret för försenade lån. Det är på kundens ansvar att uppge en e-postadress som är i användning till biblioteket. Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

Bibliotekskort

Bibliotekskort erhåller alla som uppnått skolåldern genom att fylla i en blankett med personuppgifter och som vid anmälan bestyrker sin identitet. För låntagare under 15 år ansvarar målsman. Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån av material.

Var och en ansvarar för det material som lånats med kortet. Adress- och namnförändringar bör meddelas biblioteket. Om du har PIN-kod (se nedan) kan du själv göra ändringar i dina adress- och personuppgifter via webbiblioteket. Om bibliotekskortet kommer bort, måste det omedelbart anmälas försvunnet. Efter anmälan är innehavaren eller målsman inte ansvarig vid missbruk av det förlorade kortet.

Biblioteket uppbär avgift för nytt kort: Första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Borttappat kort, som ersätts med nytt, kostar 2,50 euro.

Webbiblioteket

Via webbiblioteket kan biblioteksanvändarna hemifrån förlänga sina lån, reservera böcker i Kronobys bibliotekskatalog och granska samt vid behov ändra i sina personuppgifter. Till detta behöver låntagaren utöver bibliotekskort en personlig fyrsiffrig PIN-kod som fås från biblioteket.

  • Lån kan förlängas maximalt 5 gånger
  • Material som reserverats av andra kan inte förlängas
  • Låntagaren kan själv välja från vilken betjäningspunkt reserverat material hämtas
  • Reserverat material bör helst hämtas inom en vecka
  • Tidningar och tidskrifter kan inte reserveras

Material placerat i bokbussen kan inte reserveras; däremot går det bra att förlänga lån gjorda i bokbussen. Om det uppstår problem - kontakta biblioteket!

Registerbeskrivning för Kronoby bibliotek