Låneinformation

Låneinformation för biblioteken i Pedersöre

Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)

Lånekort

Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.

Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.

Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   

Lånetid

Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.

Påminnelser och krav

  • Biblioteket sänder ut påminnelse innan lånetiden går ut
  • Efter det sänder biblioteket två krav:
    • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
    • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första. I det andra informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir
  • Efter två krav sänds faktura på böckerna

Övrigt

Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 14 dagar.
Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden

Låneförbud

Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 10 €.

Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.

Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

Skaffa lånekort. Skriv ut anmälningsblankett