Låneinformation

Välkommen som låntagare och biblioteksanvändare i Korsnäs kommunbibliotek!

Lånekort

 • Ges till alla som vill låna och kan styrka sin identitet.
 • Första lånekortet är gratis.
 • Lånekortet är personligt.
 • Av låntagare under 15 år krävs målsmans godkännande.
 • Meddela adressförändringar till biblioteket.

Lån och reservering

 • Att låna Korsnäs biblioteks böcker och annat material är gratis.
 • Utlånat material kan reserveras.
 • Biblioteket tar gärna emot förslag på anskaffning.

Lånetid

 • Böcker, cd, tidningar 28 dagar
 • Dvd-filmer 7 dagar.
 • Påminnelse sänds ut på förfallet material.

Fjärrlån

 • Förmedlas från andra bibliotek och avgift uppbärs beroende på långivarbibliotekets avgifter.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har godkänt användningsregler för Korsnäs kommunbibliotek BKFS §38/2011.