Låneinformation

Låneinformation för biblioteken i Kristinestad.

Utlåningstider

Böcker: 28 dagar
Ljudböcker: 28 dagar
E-böcker: 28 dagar
Tidskrifter: 14 dagar
CD-skivor: 14 dagar
DVD-filmer: 14 dagar

Det egna lånekortet bör alltid vara med vid utlåning av böcker, tidskrifter och övrigt material.

Första kortet är gratis för alla låntagare. Om man behöver ett nytt lånekort kostar det 2 euro.

Avgifter och ersättningar

Fjärrlån

Avgiften för fjärrlån är 3 euro. För kopior debiteras den summa som avsändarbiblioteket angett.

Förseningsavgifter

För lån som registrerats från och med 1.11.1999 enligt fritidsnämndens beslut 20.10.1999, 47§.

Böcker
Förseningstid och -avgift
8-30 dygn 0,15 €
31-60 dygn 0,35 €
61-90 dygn 1,00 €
91- dygn 1,35 €

Tidningar
Förseningstid och -avgift
1-30 dygn 0,15 €
31-60 dygn 0,35 €
61- dygn 0,85 €

AV-material
Förseningstid och -avgift
5-10 dygn 0,35 €
11-30 dygn 0,85 €
31- dygn 1,35 €

OBS! Låntagaren kan förnya bibliotekslån om ingen annan reserverat samma material. Förnyelsen görs på biblioteket, per telefon 06-221 6287 eller genom att själv logga in i webbiblioteket.

Håll lånetiden så slipper du förseningsavgifter!

Kopiering och utskrift

Avgifterna för kopiering är 10 cent/st för A4-storlek, 20cent/st för A3. Utskrift kostar 20 cent/A4.

Borttappat eller skadat material

Om lånat material tappas bort eller förstörs är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden i stället skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.

DVD-filmer kan inte ersättas med en ny DVD.

Registerbeskrivning