Käyttösäännöt

Kruunupyyn kirjastojen käyttösäännöt

Lainausaika

Kirjojen lainausaika on yleensä 28 vrk, mutta kurssikirjojen ja DVD-levyjen lainausaika on 2 viikkoa. Eräpäivä löytyy lainauskuitista.

Lainatun aineiston voi uusia mikäli sille ei ole varauksia tai jatkuvaa kysyntää. Lainoja voi uusia myös puhelimitse tai verkkokirjaston kautta (PIN-koodia tarvitaan, katso kohdalta Verkkokirjasto). Lainoja voi uusia enintään viisi kertaa.

Lainattu aineisto voidaan palauttaa mihin tahansa kirjastoon kunnassa. Aineistoa voidaan myös palauttaa palautusluukun kautta, kun kirjasto on suljettu. Palautuspäivä on silloin seuraava aukiolopäivä.

Muistutukset, maksut ja korvaukset

Myöhästymismaksu peritään erääntyneistä lainoista kunnes lainat palautetaan.

  • Palautuskehotus 1 lähetetään lainaajalle 7 vrk eräpäivän jälkeen. Maksu 2 €.
  • Palautuskehotus 2 lähetetään lainaajalle 21 vrk eräpäivän jälkeen. Maksu 4 €.
  • Palautuskehotus 3 lähetetään lainaajalle 35 vrk eräpäivän jälkeen yhdessä korvauskehotuksen kanssa. Maksu 6 €.

Myös palautusluukun kautta palautetusta myöhästyneestä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja. Lainaaja sitoutuu korvaamaan turmeltuneen, kadonneen tai palauttamattoman aineiston. Lainaaja korvaa aineiston lähtökohtana rekisterin hintatiedot. Holhooja vastaa alle 15-vuotiaan lainoista.

Voit myös pyytää kirjastoa lähettämään muistutus erääntyvistä lainoista. Muistutus lähetetään sähköpostitse kaksi päivää ennen eräpäivää. Muistutus erääntyvistä lainoista ei poista asiakkaan vastuuta lainojen myöhästymisestä. On asiakkaan vastuulla ilmoittaa kirjastolle käytössä oleva sähköpostiosoite. Asiakas vastaa myöhästyneistä lainoista myös siinä tapauksessa että muistutus jostain syystä ei ole saapunut.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saavat kaikki kouluiän saavuttaneet täyttämällä rekisterilomakkeen jolloin myös hakijan henkilöllisyys vahvistetaan. Alle 15-vuotiaasta vastaa holhooja. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Se on aina esitettävä aineistoa lainattaessa.

Jokainen on vastuussa kirjastokortillaan lainaamastaan aineistosta. Osoite- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon. Voit myös muuttaa henkilötietosi verkkokirjaston kautta (PIN-koodia tarvitaan, katso kohdalta Verkkokirjasto).

Kirjastokortin kadotessa siitä on välittömästi ilmoitettava kirjastoon. Ilmoitettuaan kortin katoamisesta omistaja tai holhooja ei enää ole vastuussa kadotetun kirjastokortin väärinkäytöstä.

Kirjasto perii maksun uudesta kortista: Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton, seuraava kirjastokortti 2,50 €.

Verkkokirjasto

Verkkokirjastossa lainaaja voi itse uusia lainoja, varata aineistoa Kruunupyyn kirjastoista tai tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa henkilökohtaiset tietonsa. Siihen tarvitaan kirjastokortin lisäksi nelinumeroinen PIN-koodi. PIN-koodin saa kirjastosta.

  • Lainoja voi uusia enintään 5 kertaa
  • Toisten varaamaa aineistoa ei voi uusia
  • Lainaaja voi itse päättää mistä palvelupisteestä hän hakee varaamansa aineiston
  • Varattu aineisto pitää mieluiten hakea viikon sisällä
  • Sanoma- ja aikakauslehtiä ei voi varata

Kirjastoautossa olevaa aineistoa ei voida varata; sen sijaan kirjastoautosta tehtyjä lainoja voi uusia verkkokirjaston kautta. Jos tulee ongelmia - ota yhteys kirjastoon!