Fjärrlån

Fjärrlåna till Larsmos bibliotek.

Bibliotekspersonalen kan fjärrlåna böcker som inte finns i de egna samlingarna. Biblioteket debiterar en beställningsavgift på 2-3 € för beställt material för att täcka portokostnaderna. Ifall långivande bibliotek har en högre avgift blir det den som kunden betalar (vanligen 7-10 €).