Fjärrlån

Har vi på biblioteken i Vörå inte den bok du söker är det möjligt att fjärrlåna den.

Beställa fjärrlån

Blanketter för fjärrlånebeställningar finns vid informationsdisken.
Du kan även beställa fjärrlån genom att sända e-post direkt till oss, bibl.vora@vora.fi.

I din e-post vill vi att du anger bokens titel, författare, utgivningsår och dina egna kontaktuppgifter.

Utlåningstider och avgifter

Utlåningstiden för fjärrlån följer det lånegivande bibliotekets praxis och är ofta 4 veckor. För kursböcker kan lånetiden vara 14 dagar eller kortare.

För fjärrlånen betalar du en grundavgift på 3 € samt eventuell avgift från avsändarbiblioteket.

Returnera eller låna om fjärrlån

Fjärrlånen returneras till något av biblioteket i Vörå. Förfallodatum finns som bilaga inne i boken. Det är viktigt att du returnerar boken i  tid.

Om du behöver längre lånetid än 4 veckor, är det möjligt att förnya fjärrlånet.
Du kan förnya ditt fjärrlån via informationsdisken, tfn (06) 382 1686 eller e-post: bibl.vora@vora.fi. Det är inte alltid möjligt att förnya fjärrlån. Ibland finns det andra låntagare i kö på en bok, och i sådana fall måste boken returneras omedelbart.