Fjärr- och regionlån

Kontakta personalen om du vill ha ett fjärr- eller regionlån!

FJÄRR- OCH REGIONLÅN

Fjärrlån

  • Vi fjärrlånar material åt våra kunder och vi sänder material kostnadsfritt till andra bibliotek
  • Om man vill fjärrlåna material, kontakta ett av våra bibliotek för att göra en beställning.
  • Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar ingenting att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet beställt.
  • Till andra bibliotek lånar vi kostnadsfritt det material som kan lånas ut. Referensmaterial och material ur hembygdssamlingen fjärrlånas inte. Lånetiden är densamma som för material då det lånas ut som vanligt. Vi fjärrlånar inte direkt åt privatpersoner, endast via ett annat bibliotek. Kontakta huvudbiblioteket: biblioteket@narpes.fi eller
    040-1600605 om ni vill fjärrlåna av oss!

Regionlån

  • Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek samarbetar kring regionlån.
  • Beställer man som vår kund material från något av dessa bibliotek är regionlåneavgiften 2 €.