För lärare

Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder service till stadens skolor och daghem. Lärare kan bl.a. beställa bokpaket eller bokcirkelböcker och besöka biblioteket med sin klass.

Barnavdelningen i Jakobstad
Foto: Solid Media 2016

Bokpaket

Du kan beställa ett bokpaket genom att sända e-post direkt till oss, adressen är biblioteket@jakobstad.fi. Ett bokpaket innehåller en samling böcker för klassen eller skolbiblioteket. Lånetiden är förlängd till 2 månader.

I din e-post vill vi att du anger följande:

 • Skola eller daghem
 • Klass
 • Elevantal
 • Eventuellt tema eller andra önskemål
 • Dina egna kontaktuppgifter

Stadsbiblioteket sköter transporten till och från skolan.

Bokcirkelböcker

Barnavdelningen har en samling bokcirkelböcker, i första hand avsedda för skolbruk. Böckerna finns i 5 exemplar och de kan beställas i bokpaket. Här kan du se vilka böcker som hör till samlingen: 

Bibliotekets bokcirkelböcker

Du kan beställa via e-post eller ringa 06 786 3280 / 06 786 3512.

Biblioteksbesök

Du är välkommen att besöka biblioteket med din klass eller daghemsgrupp även utanför vanlig öppethållning. Kontakta biblioteket i god tid före önskad tidpunkt så hinner vi tillsammans planera besökets innehåll.

Svenskspråkiga grupper, kontakta Anna Gripenberg:

 1. Anna Gripenberg

  Titel: Avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen

  Ansvarsområden: Medieplanering och inköp av litteratur för barn- och ungdomsavdelningen. Undervisning, skolsamarbete med de svenska grundskolorna. Kundtjänst på barn- och ungdomsavdelningen.

  Mobil: 044 785 1512

Finskspråkiga grupper, kontakta Anne Unkuri:

 1. Anne Unkuri

  Titel: Biblioteksfunktionär

  Ansvarsområden: Undervisning, skolsamarbete med stadens finskspråkiga grundskolor. Kundtjänst vid utlåningen och på barn- och ungdomsavdelningen. Låneansvarig.

  Mobil: 044 785 1510