E-resurser

Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillgång till ett flertal tjänster med e-böcker, e-tidningar, e-musik samt digitala databaser och uppslagsverk. Några får du tillgång till hemifrån och andra kan du nå när du besöker biblioteket.

E-böcker

Biblios e-böcker och e-ljudböcker (främst svenska e-böcker och e-ljudböcker) Tillgänglig hemifrån med lånekort och pinkod. På sidan E-böcker finns mer information.

Ellibs e-böcker (främst finska e-böcker) Tillgänglig hemifrån med lånekort och pinkod. På sidan E-böcker finns mer information.

Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillsammans med de övriga Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek e-böcker från tjänsterna Biblio och Ellibs.

E-tidningar

Pressreader

Världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät!

PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. 
Tidningarna i PressReader kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät. När du väl har laddat ner en tidning så finns den kvar i surfplattan eller mobilen och du kan läsa tidningen även om du inte har tillgång till internet. Dessutom kan du efter ditt besök i biblioteket ladda ner tidningar i 72 timmar utan begränsning.

Gör såhär:

  • Ladda ner appen PressReader gratis
  • Anslut din surfplatta eller smarttelefon till BIBWLAN, bibliotekets trådlösa nät
  • Starta PressReader för att ladda ner dina favorittidningar från tjänsten
  • Läs tidningarna på biblioteket eller hemma, dina tidningar finns kvar i appen efter att du lämnat biblioteket och kan läsas offline när du vill.
  • Du kan även fortsätta ladda ner nya tidningar i 72 timmar efter att du lämnat biblioteket.

I PressReader finns tidningar från hela världen, på språk från afrikaans till zulu. Du kan söka enligt land, språk eller kategori och då hitta t.ex. Le Monde, Aftenposten och The Washington Post. I tjänsten finns också ett flertal svenska och finlandssvenska tidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser och Västra Nyland.

Tidningarna och tidskrifterna är fullständiga kopior av pappersutgåvan och det senaste numret är direkt tillgängligt.

Appen PressReader finns för iPhone/iPad, Android, Windows och Blackberry.

PressReader kan även användas på bibliotekets kunddatorer.

ePress

ePress innehåller finländska dagstidningar. Här kan du bl.a. läsa Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat direkt då de utkommit. ePress kan användas på bibliotekets datorer och på din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät.

Journal.fi

Finländska vetenskapstidskrifter på nätet. Journal.fi är en tjänst för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

E-musik

Naxos Music Library

Som låntagare vid Stadsbiblioteket i Jakobstad kan du lyssna på musik via Naxos Music Library. I Naxos Music Library hittar du i första hand klassisk musik, men också jazz och etnomusik.

Direktadressen är: http://jakobstad.naxosmusiclibrary.com och tjänsten är tillgänglig hemifrån med lånekort.

Skriv ditt lånekortsnummer i fältet "Library card number” och klicka på "login"-knappen. Musikfilerna är strömmade och kan inte laddas ner till den egna datorn. Du har rätt att lyssna i två timmar – efter det måste du logga in på nytt. Minns att alltid logga ut då du har lyssnat klart.

Databaser

Artikelsök - artikelregister med hänvisningar till främst svenska dagstidningar och tidskrifter. Här finns även artiklar i fulltext. Tillgänglig på biblioteket.

Alex - svenskt författarlexikon. Författarlexikon med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker, stilprover med mera. Tillgänglig på biblioteket.

Nationalencyklopedin - svenskt uppslagsverk. Innehållet bygger på bokversionen men är utökat och uppdateras kontinuerligt. Här finns en mängd användbara verktyg, bland annat svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok, korsordshjälp och sökverktyg. Det publiceras också nyhetsartiklar om aktuella ämnen. Tillgänglig på biblioteket.

Lyrics - lyrikindex över svenska dikter. Tillgänglig på biblioteket.

Staden Jakobstads broschyrer

Broschyrer som staden Jakobstad producerat samt informationstidningen Jakobstad informerar finns på stadens webbplats.