Depositioner

På huvudbiblioteket i Vörå finns konstverk och samlingar deponerade.

I Vörå huvudbibliotek finns Johannes Grannas klippsamling. Samlingen innehåller tidningsklipp om främst Vörå, men även Maxmo och Oravais från 1863-1982.

Tegengrensällskapet har deponerat:

  • Kopior på Jacob Tegengrenklipp ur Brages arkiv, 277 ark.
  • Kopior på Viola Renvall-Krokfors och Jacob Tegengrens skriftväxling 1920-1930-tal.

Byst föreställande Jacob Tegengren, brons, konstnär Karl Gustaf Elfgren 1930. Deponerad av  Vörå ungdomsförening.