Datorer, rum och utrustning

Följande rum och utrustning finns på Stadsbiblioteket i Jakobstad.

Datorer

Datorer på vuxenavdelningen

På första och andra våningen finns datorer som är avsedda för vuxna kunder. Datorerna har internetuppkoppling och utskriftsmöjligheter och får användas 15 min/kund.

Om du behöver längre tid på internet eller tillgång till ordbehandlingsprogram kan du reservera tid (max 2 h) till vuxenavdelningens studierum på tfn 06 786 3273.

Datorer på barn- & ungdomsavdelningen

På barnavdelningen finns tre internetdatorer främst avsedda för barn och ungdomar. Barnavdelningens telefonnummer är 06 786 3280.

Trådlöst nät

På biblioteket finns trådlöst nät. Vårt nät heter "BIBWLAN". Nätet täcker hela biblioteket - slå dig ner där det passar dig!

Studierum och grupprum

Föreningar och privatpersoner har möjlighet att avgiftsfritt boka våra studierum och grupprum. Bokningar till både studierummet och grupprummet tas emot vid bibliotekets informationsdisk tfn 06 786 3273.

Biblioteket har ett studierum på andra våningen. Rummet kan bokas för max 2 timmar. I rummet finns tillgång till dator och utskriftsmöjligheter.

Grupprummet kan reserveras för ett möte eller grupparbeten under bibliotekets öppettider. Grupprummet fungerar ofta som föreläsningssal vid t.ex. författarbesök, utbildningstillfällen, eller andra aktiviteter i biblioteket. Bibliotekets egna evenemang har företräde framom utomstående bokningar. Dator + dataprojektor lånas vid vissa tillfällen ut.

Kopior och utskrifter

På biblioteket finns två kopiatorer, en i tidningsläsesalen och en på andra våningen vid informationsdisken.
Utskriftsmöjligheter finns från ett flertal datorer. Vissa datorer ger utskrifter i färg.

Avgifter:

  • Svartvita kopior och utskrifter 30 cent/sida
  • Färgkopior och -utskrifter 50 cent/sida

Skanning

På biblioteket kan du även skanna dokument till e-post. Fråga personalen vid informationsdisken på andra våningen.

Mikrofilmsläsare

Läsapparat för mikrofilm på rulle. Reservera tid på 06 786 3273.