Datorer

Datorer vid biblioteken i Kristinestad.

Biblioteket har kunddatorer med internet som kan bokas avgiftsfritt för en timme i gången, högst tre bokningar per vecka. Stadsbiblioteket har två datorer, Lappfjärds bibliotek och Sideby utlåningsstation har en dator vardera.

På stadsbiblioteket finns även en kunddator som kan användas utan tidsbokning och för utskrift (pris 20 cent/A4).