Boken kommer

Stadsbiblioteket i Jakobstads Boken kommer-service är avsedd för personer som p.g.a. sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp har svårt att ta sig till biblioteket.

Om du vill bli Boken kommer-kund kan du ringa stadsbiblioteket och tala om vilken sorts litteratur du är intresserad av att låna. Böckerna förs hem till dig av bibliotekarierna eller någon annan person på biblioteket. Du kan då returnera dina tidigare lån.

Biblioteket sköter också om boksändningar till stadens serviceboenden. En boksändning består av ca 30 böcker som byts med två månaders mellanrum.

Biblioteket levererar bokpaket till följande institutioner:

 • Ahlbäck Hemmet
 • Björkbacka servicehem
 • De gamlas hem
 • Viivi & Vilhelm
 • Hötorgscentret
 • Mariahemmet
 • Palvelukoti Rauhala
 • Servicehemmet Betsy
 • Servicehemmet Castrén

Kontaktperson är Gunilla Klockars-Othman:

 1. Gunilla Klockars-Othman

  Titel: Bibliotekarie

  Ansvarsområden: Inköp och hantering av svensk- och utländsk vuxenlitteratur. Katalogisering. Ansvarig för bibliotekets Boken kommer-service. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen. Gunilla Klockars-Othman jobbar även på Jakobstads museum.

  Telefon: 044 785 1101