Bokbussen

Malax kommunbibliotek köper bokbusstjänster av Kristinestad och Kurikka.

Bokbussarna trafikerar enligt följande:


Kristinestads bokbuss

tel. 0400 262 443

tisdagar (2020)
21.1, 3.3, 14.4, 12.5, 23.6, 18.8, 29.9, 10.11, 8.12

Hållplatser:

Kurikkas bokbuss Präntti

tel. 050 3665806

måndagar, varannan vecka (udda veckor)

Hållplats:

Finska skolan i Malax, Kvarngränd 8   kl. 11.20 - 12.05