Böcker

På biblioteken i Larsmo har vi totalt över 76.000 böcker som du som kund kan välja bland. Vi har även ett utbud av talböcker för barn och vuxna. Ifall du hellre lyssnar på böcker kan du låna ljudböcker från biblioteket.

Vi har fem bibliotek i Larsmo: huvudbiblioteket i Equity, Bosund bibliotek samt Näs, Risö och Holm skolbibliotek. Du kan som kund avgiftsfritt låna och beställa material från dessa bibliotek. Ifall boken inte finns på något av biblioteken i Larsmo kan du fjärrlåna boken.

Lånetiden är vanligen 4 veckor men du kan förlänga lånet ifall materialet inte är efterfrågas av någon annan kund. Om du har PIN-kod kan du med den och ditt lånekortsnummer via webbiblioteket förlänga dina lån och reservera böcker i Larsmos bibliotekskatalog hemifrån. PIN-kod får du från något av biblioteken i kommunen.

Böckerna är ordnade alfabetiskt enligt författare och ämnesvis enligt bibliotekets klassifikationssystem.

I hembygdssamlingen hittar du böcker om Larsmo och böcker skrivna av författare från Larsmo. Det finns även en del musikmaterial med anknytning till Larsmo i samlingen.